Varščina javne dražbe

javne dražbe

To, da moramo za udeležbo na dražbi predhodno vplačati varščino, nam je sedaj jasno zakaj. Seveda gre za smiselno potezo prodajalcev in s tem se nekako zavarujejo. Sicer bi lahko pričakovali, da si kupci nenehno premišljujejo, tako kradejo čas in denar prodajalcem, organizatorjem in nazadnje tudi drugim kupcem. Varščino poznamo kot nek predujem. Ko je vmes javna dražba, je na nek način garancija in tako tudi predujem, v kolikor nam ta uspe in predmet kupimo.

Koliko znaša varščina na javni dražbi

Vrednost ali višina varščine je od predmeta ali dražbe do dražbe različna. To pomeni, da je najbolj bistveno to, kateri predmet nas zanima. Ker je javna dražba takšna, da običajno postavi vrednost varščine tako, da ta pomeni del izklicne cene, običajno nekje okrog 10%, je seveda  odvisno samo od predmeta dražbe, kolikšna bo točna vrednost te.

Kaj se zgodi z varščino po dražbi?

Kako se je javna dražba zaključila? Vam je uspelo? Ste postali oziroma boste postali kmalu lastnik predmeta, zaradi katerega ste se dražbe udeležili? Pomeni, da je za vas dražba bila uspešna in boste morali še samo urediti dokumentacijo za prenos lastništva, poravnati preostali del cene, itd. Super, mar ne? Ste pa predhodno pomislili tudi na že vplačano varščino. Kar je najboljše je to, da ker gre za nek način garancijo ali za predujem, se dejansko ta odšteje od prodajne cene. Torej, vaša varščina je pokrila del cene, preostalo bo pa še treba poravnati. Pomembno je, da ni šla v nič in se odšteje od nakupa.

Če pa se za vas javna dražba ni zaključila pozitivno, v vaš prid in tako niste predmeta uspeli kupiti ker je zanj bil nekdo drug pripravljen plačati več, pa vam ni treba skrbeti, da ste ostali brez vplačane varščine. Namreč, v nekaj dneh po dražbi, se vam ta v celoti povrne na vaš transakcijski račun.