Uporaba piškotkov in spoštovanje zasebnosti

Spletna stran ifcostumes.com se obvezuje do potankosti spoštovati zakonodajo v vsakem trenutku, predvsem zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. To pomeni, da osebni podatki avtorja posameznega prispevka, fotografije ali video posnetka nikoli ne bodo uporabljeni v nasprotju z določili veljavne zakonodaje ter da ne bodo uporabljeni v noben drug namen, kot za našo evidenco. V kolikor se pojavi potreba po dodatni uporabi teh podatkov, se obvezujemo, da bomo najprej pridobil pisno soglasje avtorja ter šele nato uporabili podatke, v kolikor se bo avtor z uporabo strinjal.

Spletna stran ifcostumes.com ne uporablja piškotkov, kar pomeni, da ne samo, da ne more ugotoviti identitete avtorja posameznega prispevka, fotografije ali video posnetka, ampak da niti ne more ugotoviti IP naslova računalnika, s katerega je bil posamezni prispevek, fotografija ali video posnetek poslan. S tem je dejansko zagotovljena popolna anonimnost avtorja. Neuporaba piškotkov pa pomeni dodatno delo za upravo naše strani, zaradi česar se lahko podaljša čas od poslanega materiala za objavo in do dejanske objave, saj se brez uporabe piškotkov težje ovrednoti sama vrednost poslane zadeve. Kljub temu pa bo vse, kar bo v skladu z našimi pravili, objavljeno v najkrajšem možnem času. Točnega časa se ne da napovedati v naprej, saj lahko preverjanje uporabnosti poslanega materiala traja različno časa, ki pa je odvisen zgolj in izključno od tematike, načina izdelave in same vsebine poslanega prispevka, fotografije ali video prispevka.

Kljub neuporabi piškotkov, pa se uprava naše spletne strani ifcostumes.com obvezuje stalno skrbeti za najvišjo možno kvaliteto vseh objav ter samega delovanja strani.