Ali bi morali iz hiše v stanovanje?

Zmanjševanje življenjskega prostora je vsekakor postalo zelo popularno v zadnjem letu ali dveh, saj se vse več ljudi odloča za preprostejše in minimalistično življenje. Ljudje namreč začenjajo videti vrednost v bolj enostavnem življenju, prihranku več denarja in porabo le tega na izkušnjah, potovanjih raje kot na materialnih stvareh. Minimaliziranje pa ne pomeni neudobja in preveč utesnjenosti – še vedno imate namreč lahko udoben življenjski slog z dovolj prostornosti v svojem stanovanju, le organizirati si morate svojo lastnino in uporabite več namensko pohištvo.

Eden izmed razlogov je tudi manjše vzdrževanje – ko imate namreč manj prostora, je tudi čiščenja in ostalih obveznosti manj. Če tudi se preselite iz štiri sobnega v tri ali dve sobno stanovanje, boste vsekakor videli veliko razliko. Manj je prostora za pometanje, manj pohištva za brisanje in manj nepotrebnih del, ki jih morate početi vsakodnevno. Z življenjem v manjšem prostoru pa ste tudi prisiljeni, da se znebite vseh nepotrebnih pohištvenih dodatkov in denimo prevelike količine garderobe, saj tega v manjše stanovanje ne boste morali spraviti. Naučili se boste tudi bolj ceniti predmete, ki jih imate in imeti res tiste, ki jih potrebujete za življenje. Imeli boste manj, a tiste vrednejše, tako boste tudi imeli višjo vrednost ter manj stroškov. Nepremičnine pa danes lahko najdete že povsod – sploh če iščete tiste, po ugodnih cenah, se lahko udeležite tudi dražb, kjer so te lahko tudi za polovico ugodnejše. Nepremičnine so lahko tudi zelo dobra investicija, sploh če imate namen najema le teh. Z najemom nepremičnine lahko namreč zelo veliko prihranite, sploh če ste sami, saj lahko živite v enosobnem stanovanju, ter si vmes delate prihranke za prihodnost. Če boste torej pametni, boste denar vlagali tja, kamor ga res nujno morate, ostalo pa pustite za nadaljnje plane in prihodnost ter boste čez nekaj let že morda živeli v lastni hiši.

Kaj so nepremičnine?

Nepremičnine so zemljišča in vse kar je na teh zemljiščih zgrajeno, raste ali je pritrjeno. Pridelki, ki so namenjeni obdelovanju se ne štejejo kot nepremičnine.

Nepremičnine so zemljišča ter vse ostalo kar zemljiščem pripada, ter je po zakonu o nepremičninah nepremično.

Nepremičnine so ekonomsko zelo pomembne, redke ter omejene, imajo pa posebno mesto v pravnem sistemu. Nanašajo se na pravne posle, kateri imajo vpliv, da se pravice ustanavljajo, spreminjajo, ugašajo na način pravnega režima različnih vrst pravic na nepremičninah.

Ena izmed definicij pravi, da so nepremičnine stvari, ki jih brez, da bi jih poškodovali ne moremo premakniti. Med nepremičnine štejemo: zemljišča, stavbe in posamezni deli stavb, drugi objekti, če tako določa zakon.

Ena izmed definicij tudi pravi, da je nepremičnina premoženje, dobrina oziroma vrsta imetja, ki se prične z zemljiščem ter je povezano z vsemi izboljšavami zemljišča.

Najbolj pomembna in tudi glavna lastnost nepremičnin je nepremičnost, vendar v tem primeru lahko le za zemljišča trdimo, da so res nepremična. Teoretični je zgradbe možno premikati, ampak v realnosti to predstavlja precej velike stroške, zato se to v praksi izvaja zelo redko. Prav tako lahko najdemo podobnost z neuničljivostjo nepremičnine. Zemljišča so neuničljiva, pri zgradbah je malo drugače, ker se lahko uničijo, vendar pa jim pripisujemo dolgo življenjsko dobo. Ločiti je potrebno med fizično neuničljivostjo in ekonomsko trajnostjo.

Nepremičnine so zelo redke, to pomeni, da je ponudba nepremičnin nezadostna, tu se pojavlja ekonomsko vprašanje povezano z nepremičninami. Nepremičninam pripišemo tudi značilnost soodvisnosti, kar se nanaša na medsebojno vplivanje uporab, izboljšav in vrednosti.

Na kratko so nepremičnine stvari, ki so negibljive, so negibne oziroma nepremične, to pomeni, da jih ne moremo premikati. Torej so nepremičnine zemljišča, stavbe, mostovi, ceste. Imajo zelo visoko vrednost. Pogosto pa imajo tudi državni, socialni, kulturni ali zgodovinski pomen. Za življenje posameznikov so zelo pomembne, sploh kar se tiče bivalnih nepremičnin.