Namen javne dražbe

javne dražbe

Vsaka stvar ima svoj namen in vsaka od teh ponuja določenemu številu različne možnosti ali priložnosti. Običajno ubiramo in se odločamo za tiste od katerih lahko imamo pozitiven učinek. Recimo, kakšen je namen javne dražbe? Zakaj sploh te obstajajo in zakaj so tako priljubljene? Če poznamo vsaj deloma odgovor, se nam bo vsekakor njihov namen zdel popolnoma na mestu in smiseln.

Prodaja na javni dražbi

Namen javne dražbe je prodaja določenih predmetov, ki se na njej znajdejo kot predmet prodaje. Nikoli skoraj ne vemo, kaj točno lahko pričakujemo na dražbi, razen že aktulanih objavljenih dražb, čeravno je tudi pri teh pomembno, da njihovo aktualnost spremljamo, saj se lahko zgodi, da v zadnjem hipu pride do različnih sprememb. In tako je prodaja tista, ki je organizatorju dražbe najbolj pomembna. Ta želi predmet prodati po najboljši ceni, kolikšna bo ta, pa je seveda odvisno od posameznikov, ki sodelujejo na dražbi in koliko so dejansko pripravljeni za predmet plačati. Tako nikoli ne vemo končne cene, vse do samega zaključka.

Nakup na javni dražbi

Glede na to, da je en namen javne dražbe prodaja predmetov, je drug namen nakup. To pomeni, da tisti, ki želijo sodelovati na dražbi in predmet kupiti, imajo to možnost in seveda dražijo za želen predmet. Ker  gre za bistveno razliko v ceni. Namreč, izklicna cena za določen predmet je običajno nizka, seveda pa se bo z začetkom dražbe to stanje spreminjalo in bo ta naraščala. Razen, če ni nihče zainteresiran, se razpiše nova dražba ali pa v kolikor smo edini, ki dražimo. Takrat je zmaga zagotovljena. Tega si seveda želi vsak kupec, pa vendar žal ni vedno tako in so običajno še drugi, ki so pripravljeni za predmet odšteti določen znesek. Upamo samo, da nižji, kakršnega smo si zastavili sami.

Namen javne dražbe je torej nakup, prodaja, promocija predmetov, itd.