GDPR uredba zahteva urejanje s pomočjo strokovnjaka

gdpr 112

Kot tudi vsak drug zakonski ali podzakonski akt je tudi GDPR uredba napisana v kompliciranem pravniškem jeziku, ki ga večina ljudi žal ne razume prav dobro oz. se kaj hitro zgodi, da si določeno določilo v takšnem aktu predstavljamo po svoje in zato naredimo narobe.

Zato je zelo, zelo pametno, da najamemo strokovnjaka s tega področja, kot je to podjetje GDPR 112, pravnikom katerega je GDPR uredba zelo dobro poznana in ki vam bodo uredili vse kar je potrebno, da boste brez bojazni, da bi vas doletela visoka kazen naprej opravljali svoj posel.

Zakaj najeti strokovnjake iz GDPR 112, da vam uredijo vse kar veleva GDPR uredba?

V prvi vrsti so pravniki tega podjetja do potankosti vsa določila in zahteve, ki jih GDPR uredba vsebuje in zato točno vedo kaj je potrebno narediti. Kaj pa naredijo za vas:
• brezplačno pregledajo vaše poslovanje, da sploh ugotovijo kaj je v vašem podjetju potrebno narediti, da bo GDPR uredba zadovoljena,
• šele po pregledu določijo tudi ceno za njihovo storitev,
• nato se lotijo pregleda vseh pravnih podlag za pridobivanje podatkov v vaši branži ter vse skupaj tudi uredijo kot to zahteva GDPR uredba,
• uskladijo vse vaše akte z uredbo,
• presodijo ali je potrebna ponovna ocena tveganja in če je, vse skupaj tudi izpeljejo,
• vsakomur, ki to želi, dajo tudi natančna in podrobna navodila, kako je »po novem« potrebno pošiljati mailinge,
• povedo vam kaj je potrebno spremeniti na vaši spletni strani, če jo seveda imate, da bo vse tako tudi na vaši spletni strani kot to zahteva GDPR uredba in
• naučijo vas pravilno shranjevati osebne podatke v vse vaše evidence in arhivske baze.

Se upate vsega tega lotiti sami, brez strokovne pomoči? Verjamemo, da se upate, pa ste prepričani, da boste naredili prav? Se ne bi raje obrnili na strokovnjake podjetja GDPR 112.