Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kritje plačil zdravstvenih storitev

Wiz Zdravje Banner

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je kritje plačil zdravstvenih storitev.

Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje zdravstvene storitve ter z njimi nastale stroške zdravljenja. To so stroški kritja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Razlika med polno vrednostjo in vrednostjo, katero krije obvezno zdravstveno zavarovanje je različno. Zdravstvene storitve, ki jih do polne vrednosti krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje so storitve prehrane in nastanitve v bolnišnici ali zdravilišču, zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, vsi ne nujni reševalni prevozi, zdravstveni pripomočki, vsa zdravila z vmesne in pozitivne liste, predpisana na recept, do priznane vrednosti, zoboprotetični nadomestki do priznane vrednosti, ortodontski, očesni, služni, ortopedski in drugi tehnični pripomočki. Zato je dopolnilno zdravstveno zavarovanje primerno za vse, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje in so tudi zavezanci za doplačila. To so največkrat upokojenci, kmetje, zaposleni, študentje, ki izgubijo status, osebe nad šestindvajsetim letom starost in druge osebe. Obvezno zdravstveno zavarovanje je tudi pogoj za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje je enostavno, ob sklenitvi je dobro preučiti vse ponudbe. Od ponudb do ponudbe je dopolnilno zdravstveno zavarovanje različno že ob sklenitvi. Nekatere zavarovalnice ponujajo dodatne ugodnosti ob sklenitvi. To so lahko popusti za druga zavarovanja ali razne druge oblike ugodnosti. V vsakem primeru pa je osnova sklenitev zavarovanja pogodba med zavarovalnico in zavarovancem. Sestavljena je iz police, ki služi kot dokaz o sklenjenem zavarovanju. Pravice in dolžnosti zavarovalnice ter zavarovanca opisujejo splošni pogoji. Opis je sestavljen iz razlage osnovnih pojmov, opisa kaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije in kaj v zavarovanje ni vključeno, opisom upravljanja zavarovanja, opisanim načinom odpravljanja domov, reševanja pritožb ter opisa področja zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Zavarovalnica po sklenitvi zavarovanja preveri podatke o zavarovanosti za ugotavljanje morebitne čakalne dobe in doplačila na premijo. Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je mogoča na več načinov.

WIZ dopolnilno zdravstveno zavarovanje je dobra odločitev.