Skoči na vsebino

Dober odvetnik za dedno pravo

Ob primeru smrti v družini, je posledica nelagodje dedovanja in oporoke. Za te neprijetnosti vam  je na voljo odvetnik za dedno pravo. Ta vam lahko pomaga pri sestavi oporoke pred smrtjo, dedovanjem in pri vsej potrebni dokumentaciji za izvedbo pred in po smrti.

Priprava na zapuščinsko obravnavo je esencialnega pomena. Vse njene prednosti si lahko ogledate tukaj.

odvetnik za dedno pravo

Dedovanje in oporoka

Zakon o dedovanju pozna zakonito in oporočno dedovanje (dedovanje na podlagi oporoke). Zakonito dedovanje je jasno določeno in poteka v treh dednih redih. Ti trije dedni redi povedo, kdo je zakonsko upravičen do dediščine. To informacijo vam lahko za točno vašo situacijo pove odvetnik za dedno pravo.

Oporoko lahko napiše vsak posameznik lastnoročno (pri kateri je pomembno, da je napisana ročno in ni natipkana, spodaj pa mora vključevati podpis). Lahko pa se napiše z dvema pričama ali notarsko. Vse tri so v Sloveniji pravno veljavne v primeru, da vsebuje vse potrebne sestavine.

Vse o oporokah in kako dobite vzorce oporok ter nujnih deležih in dedičih si lahko pogledate na spletu.

odvetnik za dedno pravo1

Pomembnosti o dedovanju in nujnem deležu

Ker je dedovanje in nujen delež lahko obsežen in različen za vse primere, je priporočljivo, da vam ob takih situacijah in postopkih pomaga odvetnik za dedno pravo. Nujne pomembnosti, katere pa je dobro vedeti pa so:

  • zakon loči oporočno in zakonito dedovanje,
  • nujni dediči so tisti, ki so upravičeni do dedovanja tudi, če so bili z oporoko spregledani (načeloma so to zakonec zapustnika, otroci zapustnika in starši zapustnika, ostali izjemoma),
  • nujni delež predstavlja polovico deleža, kot bi ga posamezni dedič dobil, če bi zakonito dedoval,
  • dolgovi zapustnika sodijo v zapuščino kot pasiva zapuščine, pri čemer dedič jamči za zapustnikove dolgove do višine podedovanega premoženja,
  • dediči se dediščini lahko odpovedo, ampak zgolj v celoti.

Za več informacij in dotično situacijo pa kliknite tukaj.