Ocena tveganja zaupana le ekspertu

Delodajalec ni le nekdo, ki prejema najvišjo plačo in delegira zadolžitve. Njegova naloga je izpolnjevanje vseh z zakonom določenih obveznosti in skrb za svoje podrejene. To vključuje tudi skrb za njihovo varnost. Oprema mora brezhibno delovati in delavci morajo imeti ustrezno zaščitno opremo, če je ta potrebna. Šef nosi odgovornost, da so vsi seznanjeni s stroji in morebitnimi nezgodami. Vedeti mora, da je ocena tveganja obvezna. Hkrati se mora zavedati, da je to naloga, ki jo lahko opravi le strokovnjak. Izbira slednjega pa je njegova. Poiskati mora pravega, da se izvede ocena tveganja za zdravniški pregled pa je znano, da ga mora opraviti vsak še pred začetkom dela.

Ocena tveganja naj bo vedno prilagojena

Preden nastopi svoje delovno mesto, nadrejeni odredijo osebi obisk pri zdravniku. Ta opravi vse relevantne preiskave. Čemu vse bo delavec izpostavljen pove dobra ocena tveganja za zdravniški pregled pa vodilni poskrbi, da se vidi, ali je delavec zdrav in sposoben za določene delovne naloge. V ta namen se ocenitev izvaja redno. Nobena enota namreč ni statična, uvajajo se novi stroji in s tem nove metode. Iz tega razloga je nujna redna ocena tveganja. Če je ta izpeljana nekakovostno, lahko pride do hujše ali blažje nesreče ali škode. S tem pride tudi do zmanjšanega uspeha.

Ocena tveganja je odvisna od vseh vpletenih

Kje pa so največje napake pri oceni tveganja? Do teh pride, ko slab izvajalec storitve pregleda ne opravi, kot je treba in načina ne prilagodi posameznemu podjetju. Takrat ko uporabi že prej opravljeno ocenitev pri drugi ustanovi in dobesedno kopira in prilepi. Le za ta namen, da je zadoščeno črki zakona, ne pa z mislijo na točno določeno tovarno in opremo ter okolje. Še večje je tveganje, ko s svojimi ugotovitvami ne seznani delodajalca in zaposlenih. Takšna malomarnost lahko ima usodne posledice. Tako kot je obveznost šefa, da poskrbi za svoje, je nujno, da se ponudnik ocene tveganja zaveda svojega poslanstva.

Varstvo pri delu naj bo osnova

Vsako podjetje mora skrbeti, da so vsi zaposleni pri delu varni. Morda ne boste verjeli, a za varstvo pri delu morajo skrbeti tudi takšne institucije, v kateri se ne odvija delo, ki bi ga klasificirali kot fizično delo. V določenih državnih službah, v katerih posamezni zaposleni večkrat gredo na službeno pot, recimo na sestanek ali posvet, so za takšne zaposlene na voljo službeni avtomobili. To so avtomobili, ki si jih zaposleni avtomobile podajajo. Vsi vozniki tega niso enako dobri, pri čemer raba avtomobila, ki ni skrbna, lahko vodi do resne nesreče. Zato morajo tudi takšne institucije skrbeti za varstvo pri delu. Takšne avtomobile je treba redno pregledovati. Za varstvo pri delu Projekt varnost poskrbi, kot je treba.

Varstvo pri delu preveri strokovnjak

Odlično varstvo pri delu Projekt varnost zagotavlja tako, da se v podjetju upošteva preprost ljudski rek, da vaja dela mojstra. To pomeni redna strokovna izpopolnjevanja. Nihče še ni postal mojster ali strokovnjak, če se ni vedno znova učil in pridobival novih izkušenj. Tako kot vsi drugi strokovnjaki z drugih področij, morajo tudi ki, katerih delo je varstvo pri delu, spremljati novosti na področju varstva pri delu. To še ni vse. Ni dovolj, da strokovnjaki za varstvo pri delu le spremljajo, kakšna so nova spoznanja na njihovem področju. Njihov glavni cilj je ta, da pripomoreju k razvoju delovnega okolja, ki je zdravo in predvsem varno za vse zaposlene.

Varstvo pri delu, da ne bo požara

Podjetja po navadi nimajo redno zaposlenega posameznika, ki bi bil strokovnjak za varnost pri delu. Za izobraževanja, povezana z varstvom pri delu, morajo za to najeti podjetja, ki so se strokovno usposobila prav za področje varstva pri delu. Takšna podjetja nudijo izobraževanja in opravljanje preizkusov, ki so obvezni, da lahko zaposleni nadaljujejo s svojim delom in da lahko podjetje ali institucija še naprej delujeta. Do požara namreč lahko pride povsod, ne glede na to, ali gre za podjetje, ki se ukvarja s proizvajanjem česa, ali gre za kakšno institucijo, ki se ukvarja z arhiviranjem zgodovinskih besedil, ki niso umetnostna.

Varnost pri delu in možnost nezgode

Podjetje, ki zaposluje delavce, ki opravljajo delo, pri katerem je večja možnost telesnih poškodb, morajo poskrbeti za varnost pri delu in ocena tveganja naročiti. Za oceno tveganja lahko podjetje najame strokovnega sodelavca. Tak strokovni delavec je strokovnjak za varnost pri delu in bo v podjetju opravljal naloge, povezane z varnostjo pri delu. Skrbel bo, da bodo delavci med opravljanjem svojega dela čim bolj varni. Oprema mora delovati brezhibno, da je delavec med delom res varen. Strokovni delavec za varnost pri delu bo opremo redno pregledoval in se prepričal, da je v popolnem stanju. Če oprema ne deluje, kot mora, je možnost poškodbe večja.

Varnost pri delu in ocena strokovnjaka

Podjetje Projekt varnost skrbi za varnost pri delu in ocena tveganja je izvedena s strani strokovnjakov, ki so specializirani za področje varnosti pri delu. Ena od nalog, ki jih mora opravljati strokovnjak za varnost pri delu, je ta, da delodajalcu svetuje, katera sredstva za delo je najbolje uporabiti. Strokovnjak za zagotavljanje varnosti pri delu prav tako svetuje delodajalcu, kako opremiti delovno okolje. Ena od pomembnejših nalog strokovnjaka za varnost pri delu je to, da ocenjuje tveganja pri opravljanju določenih del. Omenjeno podjetje izmeri še raven hrupa, osvetljenosti, prepriča se o toplotnih razmerah, skratka o vsem, kar bi lahko zmotilo delo in naredilo delovno okolje neprijetno.

Varnost pri delu in ukrepi ob nezgodi

Še ena od pomembnejših nalog, ki jih izvaja strokovnjak za varnost pri delu, je ta, da pregleduje, kakšne ukrepe glede varnosti pri delu ima v načrtu podjetje, ki ga je najelo. Strokovnjak, ki se ukvarja z varnostjo pri delu, tudi sestavi navodila, kako delati varno, in poskrbi, da ta navodila upošteva tako delodajalec kot vsi, ki so v podjetju zaposleni. Po vsakem izvedenem pregledu in vsaki oceni mora strokovnjak vse tudi zapisati v poročilu, ki ga da svojemu delodajalcu. Poročilo poskrbi, da je vse zabeleženo, črno na belem. Delodajalec od strokovnjaka zahteva tudi to, da delavce usposablja, tako da vedo, kako delati na čim bolj varen način.

Požarni red je zagotovo a must-have

Nenadzorovano razširitev ognja v notranjih prostorih stavb ali zunaj imenujemo požar. Požar zelo ogroža življenja ljudi, pa tudi življenja živali ter nasploh povzroči veliko škode. Prav zato, da bi se zmanjšala nevarnost požara in čim bolj zmanjšala nevarnost ob nastanku požara, je treba določiti in uvesti preventivne ukrepe. To ureja požarni red, ki je dokument, s katerim se določa organizacija varstva ob požaru. To, kdo lahko izdela požarni red, je določeno z zakonom oziroma s Pravilnikom o požarnem redu. Po Pravilniku o požarnem redu mora ta osnovni dokument vsebovati nekaj bistvenih sestavnih delov. Glavnih elementov požarnega reda je več, nekaj je opisanih v tem članku.

Požarni red v skladu s pravilnikom

Vsak s pravilnikom skladen požarni red vsebuje naslednje organizacijo varstva, preden pride do požara, poleg organizacije red vsebuje tudi ukrepe, preden pride do nenadzorovanega širjenja ognja, vsebuje pa še navodila, kako ravnati, če ali ko pride do nenadzorovane širitve ognja. Če za kakšno stavbo še ni izdelan požarni red, si ga je treba priskrbeti. In to čim prej. Le kdo lahko izdela požarni red? Tak red lahko izdela ali lastnik ali uporabnik določenega objekta. Vsak požarni red mora biti izdelan v skladu s členi Pravilnika o požarnem redu. V večini primerov pa lastnik ali uporabnik ne smeta izdelati požarnega reda.

Požarni red lahko izdela le strokovnjak

V tem primeru lahko za izdelavo dokumenta, ki se imenuje požarni red, najameta strokovnjaka ali podjetje, ki se ukvarja s požarno varnostjo, na primer Projekt varnost. Strokovnjak ali zaposleni strokovnjak v podjetju, ki se ukvarja s sestavo požarnega reda, vam bo povedal, kdaj potrebujete dokument s požarnim redom. Ta je potreben, ko je v uporabi stavba ali del stavbe in še nimate določenih organizacije in ukrepov, kako ravnati, da se prepreči nevarnost nenadzorovanega širjenja ognja, to je požara, in kako ravnati, ko do nenadzorovanega širjenja ognja pride. Objekt namreč mora biti čim bolj varen pred požarom, mora pa imeti določena pravila, kako ravnati, ko je do požara že prišlo.

Katero podjetje izbrati za izpit za viličarja?

Podjetja, ki prodajajo blago, se morajo danes nujno širiti, če želijo preživeti. To seveda velja tudi za storitvena podjetja, vendar pa je razlika v tem, da se veliko lažje širijo in ponujajo več storitev. Podjetja, ki pa imajo skladišča, pa se poleg tega, da se ukvarjajo z nabavo novih delovnih strojev, predvsem viličarjev, ukvarjajo tudi z dodatno zakonodajo in obveznostmi, kamor sodi tudi izpit za viličarja. Katero podjetje pa izbrati, pri katerem bo zaposleni opravljal izpit za viličarja? Ponudnikov je kar nekaj, se pa v podjetju Projekt varnost izpit za viličarja lahko opravi po res ugodnih cenah, cene imajo nižje kot marsikateri drugi ponudnik, izpit za viličarja pa je enako strokovno narejen in opravljen, kot tam, kjer je cena višja.

Razlog, da je super, da se naredi v podjetju Projekt varnost izpit za viličarja, pa je tudi v tem, da nudijo vse ostale storitve s področja varstva pri delu

Zagotovo je najbolje, da ima podjetje določeno področje urejeno pri enem podjetju, spet drugo področje pri drugem in tako naprej. Če si podjetje izbere navedenega ponudnika za izpit za viličarja, lahko pri njemu uredi čisto vse iz področja varstva pri delu. Hkrati si s tem dobi možnost za morebitne dodatne popuste, saj je naročenih več stvari, česar pa pri naročilu le ene storitve, ki že tako ali tako nema visoke cene, ne gre pričakovati. Sicer se morda komu verjetno zdi, da ima izpit za viličarja visoko ceno, vendar pa se zavedajte, da gre za individualen tečaj ter da vključuje cena za izpit za viličarja tako teoretični kot tudi praktični del, se pa praviloma pri vseh ponudnikih te storitve cena na posameznega udeleženca lahko zniža, v kolikor je potrebno usposobiti več oseb hkrati.

Recept za nižjo ceno je tako še najboljši, da imate varstvo pri delu v celoti urejeno pri enem podjetju.

Vsekakor je prav, da se novemu zaposlenemu uredi tečaj, saj mu s tem zagotovite varnost upravljanje viličarja, ki je varen, lahko pa tudi zelo nevaren.